Generalforsamling den 15. juni – referat

Thomas Ismiris Ukategoriseret Skriv en kommentar

Generalforsamling i god ro og orden.

Tirsdag den 15. juni blev der afholdt generalforsamling i VSBTK. Det skete uden dramatik og i god ro og orden.

Formandens aflagde beretning kan du læse her

Efterfølgende blev ny bestyrelse valgt.

Formand; Henrik Vendelbo
Kasserer; Klaus Møller
Øvrige medlemmer: John Sørensen, David Hindersson, Sarah Lund Pedersen

Klubben har en acceptabel egenkapital og der sker ingen ændringer i kontingentsatserne.

Bestyrelsen er opmærksom på behovet for at finde ny formand, hvis det giver udfordringer med Henrik Vendelbos formandskab i BTDK.

Niels Nondal fik overrakt gave som tak for sin store indsats med 60+ holdet.

Bestyrelsen 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Virum-Sorgenfri Bordtennisklub

tirsdag d. 15. juni 2021 kl. 17.00

Indkaldelsen sker med forbehold for Covid-19 situationen.

Generalforsamlingen afholdes i mødelokale i Virumhallen.

Dagsorden ifølge lovene:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens og evt. andre beretninger
3. Kassereren forelægger revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
6. Valg af bestyrelse
a. Formand
b. Kasserer
c. 3-5 medlemmer og evt. suppleanter
7. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 suppleant
8. Valg af evt. udvalg
9. Eventuelt

Eventuelle forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (benyt evt. email: hv@fredensborg.dk).

Stemmeret har alle medlemmer fyldt 15 år og en forælder/værge til medlemmer under 15 år. Stemmeret er betinget af at pågældende har været medlem i mindst 3 måneder før generalforsamlingen og ikke er i kontingentrestance.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen