Meddelelse fra bestyrelsen om Covid 19 – tiltag og beslutninger

Thomas Ismiris Ukategoriseret Skriv en kommentar

Regeringen meldte fredag den 23. oktober ud, at grænsen for forsamlinger i grupper fra den 26. oktober (d.d.) blev nedsat til 10 i foreløbig 4 uger. Dette gælder dog ikke for fritidsaktiviteter for unge under 21- selvom det indebærer voksnes tilstedeværelse for at få det afviklet.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at ungdomstræning og ungdomskampe kan fortsætte uændret. Naturligvis ved fortsat at følge de almindelige retningslinjer om at spritte af, holde afstand og blive hjemme hvis man har tegn på sygdom. Det er dog væsentligt, at forældre ikke deltager/overværer træningen og så vidt muligt heller ikke overværer kampe.

Så langt så godt…..

Så er der senior træning og kampe. Hér gælder forsamlingsforbuddet, og det vi kan derfor ikke fortsætte som vi plejer. Derfor vil vi forsøge følgende:

Seniortræning om tirsdagen:

  1. og 2. holdet træner i salen – Herudover de ungdomsspillere, der inviteres, hvis der er plads. Det er muligt at bytte rundt, hvis fx en spiller fra 1. / 2. holdet ønsker træning i kælderen. Hvis der i forbindelse med et sådant ønske – og der derfor er flere end 10 spillere i kælderen – skal der sendes en eller flere spillere til salen. 
  1. og 4. holdet samt de spillere, der endnu ikke er tilknyttet et hold træner i kælderen.

Seniortræning om torsdagen:

Her er det forbeholdt 3. og 4. holdet at træne i kælderen.

Seniortræning i weekenden:

  1. og 2. holdet vil som udgangspunkt træne lørdag formiddag kl. 10 – 12. Her er der ingen adgang for andre spillere medmindre de inviteres. Det kan fx være ungdomsspillere, der får antallet af spillere op på maksimum 10.

Motionisttræning tirsdag og torsdag:

Det er vigtigt, at dette hold – i modsætning til normalt – ikke møder før deres træningstid starter. Træningen fordeles om tirsdagen i salen og kælderen. Peter Zimmermann og Christian Streit står for dette. Denne opdeling i sal og kælder sker også torsdag, når der ikke er seriekampe der skal spilles i salen.

Træning for 60+ tirsdag og torsdag formiddag

Her vil Niels Nondal kontakte de pågældende medlemmer med en løsningsmodel.

Kampe, ungdom:

Dette fortsætter som hidtil, jf. ovenfor.

Kampe, seniorrækkerne:

Bordtennis Danmark har i går meddelt, at holdturneringen som udgangspunkt suspenderes i uge 44 og kampene udsættes.

Såfremt nogle klubber alligevel ønsker det, kan kampafvikling aftales. Kravet er blot at gældende retningslinjer følges. Afvikling af kampe i uge 44 kræver dog at holdlederne er enige og aftaler at kampen gennemføres. Dette er fx aftalt mellem Virum og CIK, hvor en serie 1 kamp afvikles på torsdag den 29. i Virumhallen.

Det kan blive nødvendigt med enkelte aflysning af nogle træningstider, hvis der skal være plads til kampafvikling.

I denne uge kommer der yderligere fra Bordtennis Danmark – når der er kommet mere detaljerede retningslinjer fra DIF/DGI og efterfølgende fra Bordtennis Danmarks bestyrelse. Det er tanken at turneringen forsøges genoptaget i en eller anden modificeret form i uge 45 med mulighed for fri kampflytning og andre tiltag for at sikre som mange interesser som muligt.

Har du spørgsmål, så vil bestyrelsen forsøge at svare på disse i tråden på klubbens Facebook-side eller ved direkte henvendelse til et medlem fra bestyrelsen.

På Virum Sorgenfri BTK’s bestyrelses vegne

Henrik Vendelbo

Formand