Generalforsamling 2019 – referat

Thomas Ismiris Ukategoriseret Skriv en kommentar

 

Nu kan du læse referatet og beretningen fra årets generalforsamling.

Generalforsamling 2019 – referat

Generalforsamling 2019 – beretning 

—————————————————————————————————————-

Til alle medlemmer i VSBTK

Virum-Sorgenfri Bordtennisklub afholder Generalforsamling tirsdag den 30. april 2019 – kl. 18:30.

Sted: Virum Hallen, lokale 4 og 5

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens og eventuelle andres beretninger

3. Kassereren forelægger revideret regnskab

4. Fastsættelse af kontingent for aktive og passive medlemmer

samt indmeldelsesgebyr

5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

6. Valg af bestyrelse

a. formand

b. kasserer

c. 3-5 medlemmer og eventuelle suppleanter

7. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant

8. Valg af eventuelle udvalg

9. Eventuelt

 

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde på mail: hv@fredensborg.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.