Virum-Sorgenfri Bordtennisklub

Ordinær generalforsamling

Søren Michael Ukategoriseret Skriv en kommentar

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Virum-Sorgenfri Bordtennisklub torsdag 20. april 2017 kl. 19.30. Generalforsamlingen afholdes i Virumhallen med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens og evt. andres beretninger

 3. Kassereren forelægger revideret regnskab

 4. Fastsættelse af kontingent for aktive og passive medlemmer samt indmeldelsesgebyr

 5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

 6. Valg af bestyrelse

     a. formand

    b. kasserer

    c. 3-5 medlemmer og evt. suppleanter

 7. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant

 8. Valg af evt. udvalg

 9. Eventuelt

 

Eventuelle forslag fra medlemmerne skal skriftligt være formanden i hænde på mail hv@fredensborg.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Venlige Hilsner

VSBTK bestyrelsen