Virum Sorgenfri BTK’s retningslinjer ved Corona-smitte

Thomas Ismiris Ukategoriseret Skriv en kommentar

Virum Sorgenfri BTK’s retningslinjer ved-smitte

Hvis et medlem konstateres smittet reagerer bestyrelsen hurtigt og ansvarligt.

Nedenfor er angivet de initiativer der iværksættes:

Bestyrelsen vil altid forsøge at få overblik over situationen….

  • Hvor tæt har den smittede været på sine holdkammerater/trænere ?
  • Hvornår har kontakten været der ?
  • Hvor længe har den varet ?

Hvor mange, der skal i karantæne, når en person bliver testet positiv for COVID-19 afhænger af, om der er tale om nære kontakter eller ej. Nære kontakter er fx familiemedlemmer, personer man bor sammen med, eller personer, som man har opholdt sig tættere end en meter af i mere end 15 minutter m.m. I idrætssammenhæng vil nære kontakter altså typisk være holdkammerater, trænere mv.

Klubbens kontaktperson vil i alle smittetilfælde være formand Henrik Vendelbo.

Dette iværksættes i smittetilfælde:

  • Vi vil altid – når der er overblik over situationen – kommunikere åbent og hurtigt.
  • Vi sender information ud til alle relevante medlemmer – både på Holdsport og hjemmeside/Facebook. Der kan også blive tale om, at medlemmer kontaktes direkte, hvis klubben er vidende om, at man har været nær i kontakt med en smittet person.
  • For at overholde GDPR (Persondataforordningen) vil vi ikke nævne navne på enkeltpersoner med et positivt testresultat, med mindre de pågældende har givet tilsagn til det.
  • Alt afhængig af situationen og dén smitterisiko der vurderes at være, kan det komme på tale at indstille træningsaktiviteter for potentielt smittede. Dette vil i givet fald være indtil der er kommet klarhed over situationen og indtil de pågældende medlemmer er blevet testet for Covid-19.

For at Bestyrelsen kan varetage disse opgaver, vil vi bede alle medlemmer/forældre til yngre medlemmer om, at kontakte Henrik Vendelbo direkte såfremt man testes positiv for COVID-19

Alle spørgsmål kan rettes til Henrik Vendelbo, tlf. 24412842.