Årets ungdomsstatistik

Tue Dyekjær-Hansen Ungdomsafdelingen Skriv en kommentar

Sæsonen er slut og så er det tid til et tilbagekig på hvordan det gik. Dette indlæg beskriver dog kun sæsonen baseret på statiske data fra ratinglisten. Måske ikke i sig selv en sandhedskilde for udviklingen, men dog en stor mængde data, der kan laves statistik på. VSBTK vil også være med i Big data hypet…

Første tabel nedenfor viser standarddata for sæsonen: Antal spillere, antal kampe, rating ændring (delta) samt afledte data som kampe per spiller og delta rating pr spiller. Det hele delt op i de forskellige aldersgruppe. Data dækker ungdomsspillere i Virum.

Hvad kan  man så udlede?

  • 65 ungdomsspillere har spillet kampe i Virumtrøjen, hvilket gør os til en af Danmarks største klubber på ungdomssiden. Hvis ikke den største! Dette er en stigning på 44 spillere(!) i forhold til sæsonen 15/16 hvor vi sidst lavede tilsvarende statistik.
  • Det kan ligeledes noteres, at specielt på Puslingesiden og Ydr siden er vi særdeles stærkt repræsenteret med hhv 21 og 25 spillere. I sæsonen 15/16 havde vi 1! puslingespiller og 10 YDr spillere. Så her er der er tale om en forøgelse af spillere på over 300% på 2 år.
  • Vi har 19 Drenge og Juniorspillere. I sæsonen 15/16 havde vi 1 Juniorspiller og 9 Drengespillere, så her går det også fint fremad.
  • Vi har spillet ikke færre end 3.389 kampe, hvilket svarer til 52 kampe per spiller. Virumspillerne har haft ratingændring på 2.660hvilket svarer til 41 pr spiller eller 0,8 pr kamp.
  • Hvis man ser lidt inden for de forskellige aldersgrupper, så er det specielt Ydr, der satte scenen, med 1.342 kampe og en deltarating/kamp på 1,9.
  • Juniorerne har spillet flest kampe pr spiller med et fladt antal på 100. De har haft ganske travlt med juniordivision, seniorrækker og turneringer

Tabellen nedenfor viser noget lidt andet. Den viser, hvordan spillerne er rykket i niveau fra starten af sæsonen til slutsæsonen. Tager vi f.eks. Yngredrenge-rækken, så viser tabellen, at i slutningen af sæsonen var der 6 spillere, der var A-spillere (skulle stille op i A-rækken ved turnering ift DBTU’s ratinggrænser). 3 spillere var B-spillere, 1 C-spiller, mens 15 kunne stille op i D og E rækker. De tilsvarende tal i starten af sæsonen var 4-3-3-15.

  • For Drengerækken er der et par spillere, der er rykket op i A og B rækken i løbet af sæsonen
  • For puslingerækken havde vi ingen A- eller B-spillere i starten af sæsonen, men efter hård træning har vi nu både en A og en B spiller.
  • Alt i alt havde vi i starten af sæsonen 9 A-spillere, mens vi endte med 14 A-spillere (som normalt er kvalificeret til at stille op til UDM)
  • Man kan også se, at det kræver en hvis indsats at gå videre fra at være breddespiller til C spiller, da kun 4 spillere ud af 41 har taget springet i løbet af sæsonen.

 

Sidste figur viser, hvordan rating-ændringen er opdelt.

Man kan se, at de fleste spillere ligger på en rating-ændring lige omkring 0 (36 spillere). Det er specielt alle de nye spillere, der har spillet et meget begrænset antal kampe, så det er ikke overraskende, at der ligger mange omkring 0. Hvis man kigger i den høje ende, så er der faktisk 2 hårdtarbejdende spillere, der har haft en ratingændring på over 450 (faktisk over 500), så ingen tvivl om at hårdtræning betaler sig hvis man vil dygtiggøre sig.

Og til dem, der har en sunds skepsis over for statistik er det passende at slutte af med Churchills bevingede ord: Jeg stoler kun på statistik jeg selv har manipuleret.