Generalforsamling den 19. april

Thomas Ismiris Ukategoriseret Skriv en kommentar

Til alle medlemmer i VSBTK

Virum-Sorgenfri Bordtennisklub afholder Generalforsamling den 19. april 2018 – kl. 20:00.

Sted: Virum Hallen (lokale følger senere)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens og eventuelle andres beretninger

3. Kassereren forelægger revideret regnskab

4. Fastsættelse af kontingent for aktive og passive medlemmer
samt indmeldelsesgebyr

5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

6. Valg af bestyrelse
a. formand
b. kasserer
c. 3-5 medlemmer og eventuelle suppleanter

7. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant

8. Valg af eventuelle udvalg

9. Eventuelt

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde på mail: HV@fredensborg.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.