Årets statistik for ungdomsafdelingen er klar

Tue Dyekjær-Hansen Ukategoriseret Skriv en kommentar

I lighed med sidste år tager vi igen temperaturen på udviklingen i ungdomsafdelingen på baggrund af data fra ratinglisten. Statistikken er baseret på de ungdomsspillere, der var på ratinglisten i starten af sæsonen og som har spillet kampe (Dvs. at alle de nye spillere fra introholdene ikke indgår i statistikkens, da de ikke var med på ratinglisten i starten af sæsonen).

Og igen er det vigtigt at nævne, at dette er en statistik for klubbens ungdomsafdeling som helhed uden fokus på enkelte spillere.

Først lidt generel data (i parentes sæsonen 14/15):

Antal spillere: 21 (32)

Antal Kampe: 1728 (1367)

Ratingforøgelse total: 2404 (2138)

Rating forøgelse pr spiller:114 (63)

Gennemsnitsårgang: 2002,6.

Nedenfor ses den tabel data er baseret på:

Antal spillere Kampe Kampe /spiller Delta rating delta rating/spiller Delta rating/kamp
Pusling 1 87 87 142 142 1,6
Ydr 10 710 71 938 94 1,3
Dr 9 812 90,2 1179 131 1,5
Jun 1 119 119 145 145 1,2
Total 21 1728 82 2404 114 1,4

Selvom der var flere spillere med i statistikken sidste år, er der alligevel spillet en del flere kampe i denne sæson og ratingforøgelsen har været en del højere pr kamp, så det har været nogle særdeles aktive spillere til både stævner og træning i denne sæson (men det er jo heller ikke noget særsyn, at man ser ungdomsspillere, der er nede at spille/træne i weekenden). Ellers er det specielt drengespillerne, der har ført sig frem ved holdkampe og stævner med 812 kampe; men YDr-gruppen har nu også været rimelig aktiv med 710 kampe.

Nedenfor ses en tabel, der viser tingene på en lidt anden måde. Her kan man se hvilket stævneniveau spillerne tilhørte i starten af sæsonen hhv i slutningen af sæsonen. Dvs denne tabel viser, hvordan en aldersgruppe har udviklet sig i løbet af sæsonen.

Sæson 15/16 Slut sæson Start sæson
Rating opgørelse A-spillere B-spillere C-spillere Bredde-spillere A-spillere B-spillere C-spillere Bredde-spillere
Pusling 1 0 0 0 0 0 0 1
YDr 3 2 1 4 1 1 2 6
Dr 3 4 0 2 2 3 2 2
Jun. 1 0 0 0 1 0 0 0
Total 8 6 1 6 4 4 4 9

A-spiller, B- spiller osv henviser til hvor spillerne må stille op til stævner. En A-Spiller kan således kun stille op i A-rækken og en B-spiller kun i A eller B rækken i sin aldersklasse. Disse rating-grænser er defineret af DBTU (link: http://www.dbtu.dk/st%C3%A6vner%C3%A6kkernes-rating-intervaller)

For YDr viser tabellen således, at i starten af sæsonen var der én A spiller, én B-spiller, to C-spillere og seks breddespillere. I slutningen af sæsonen havde udviklingen ført til, at vi havde tre A spillere, to B-spillere og en C-spiller samt nu fire breddespillere. Altså tydeligvis en ganske fin fremgang for YDr spillerne som helhed.

Puslingerækken har også haft en fin sæson; alle spillere er gået fra breddespillere til A-spillere. Der var godt nok kun tale om en, men flot er det alligevel. Det er selvfølgelig kedeligt, at vi kun havde en puslingespiller i starten af sæsonen (der har spillet kampe), men det ændrer sig næste år, da introholdene har betyder, at vi pt reelt er oppe på 32 puslingespillere, der har spillet kampe i denne sæson; så vi ser nok et andet billede til næste år…

I Drengerækken er det specielt C-spillerne, der ser ud til være rykket. I starten af sæsonen havde vi to C-spillere, som nu er rykket op til B-spillere. Yderligere er en enkel B-spiller blevet A-spiller. Umiddelbart ser det ud til, at Dr-spillerne halter lidt efter YDr spillerne udviklingsmæssigt, men tallene snyder lidt, da det er betragteligt sværere at rykke klasser op i drenge-rækken, da springene er større end i YDr. Faktisk er det drengespillerne, der har haft den største stigning i Rating med en total på 1179 og et average på 131, hvor YDr har haft en total stigning på 938 med et gennemsnit på 94.

Når man kigger på totalen er det en ganske fin status med nu 8 spillere ud af 21, der figurerer som A-spillere.

6 spillere har fået mere end 200 i rating i løbet af sæsonen; og måske ikke så overraskende er de alle på eliteholdet, der træner fire gange om ugen. Træning hjælper, hvis man vil blive bedre! I den sammenhæng er det dog særdeles vigtigt at nævne, at VSBTK er en klub for alle – både dem, der vil træne meget og dem, der bare vil have det sjovt med bordtennis. At VSBTK også satser på bredden kan man se ud fra udviklingen i antal ungdomsspillere der nu (i slutningen af sæsonen) er oppe på intet mindre end 60 (Spillere, der har spillet kampe – hvoraf en stor andel primært har deltaget i pointstævnerne for begyndere og letøvede).

Og som nævnt i starten er det ikke formålet at fremhæve enkelte spillere, men at se på helheden. Så selv om mange kunne være ganske nysgerrige efter at vide, hvem der har haft den største fremgang vil jeg specifikt ikke nævne, at det er Gustav med en fremgang på 277. Den slags oplysninger må man selv gå ind og tjekke direkte på Bordtennisportalen.