Kontingentsatser


Senior (Elite og seriehold inkl. pensionist på divisionshold): 800 kr./halvår
Senior (motionist): 650 kr./halvår
Pensionist (motionist): 550 kr./halvår
60+ (formiddag): 300 kr. pr. halvår

Ungdom elite og talent 1.450 pr. halvår (inkl. licens)
Ungdom øvet 1.250 pr. halvår (inkl. licens)
Ungdom Yngre og Ældre (øvrige) 950 pr. halvår (inkl. licens)

Passiv medlem: 100 kr./år

Licens for seniorspillere med rating>1100 er 450 kr/sæson

Indbetaling til klubben/kassereren sker via Giro nr. 5 11 98 12 eller via bankoverførsel til reg.nr.: 9570 & kontonr.: 0005119812.

Husk at påføre navn (evt. hvem du betaler for), adresse og fødselsdato på din indbetaling.