Generalforsamling den 15. juni

Thomas Ismiris Ukategoriseret Skriv en kommentar

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Virum-Sorgenfri Bordtennisklub

tirsdag d. 15. juni 2021 kl. 17.00

Indkaldelsen sker med forbehold for Covid-19 situationen.

Generalforsamlingen afholdes i mødelokale i Virumhallen.

Dagsorden ifølge lovene:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens og evt. andre beretninger
3. Kassereren forelægger revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
6. Valg af bestyrelse
a. Formand
b. Kasserer
c. 3-5 medlemmer og evt. suppleanter
7. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 suppleant
8. Valg af evt. udvalg
9. Eventuelt

Eventuelle forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (benyt evt. email: hv@fredensborg.dk).

Stemmeret har alle medlemmer fyldt 15 år og en forælder/værge til medlemmer under 15 år. Stemmeret er betinget af at pågældende har været medlem i mindst 3 måneder før generalforsamlingen og ikke er i kontingentrestance.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen