Æresmedlemmer

Peter Fredberg, 1999
Niels Ramberg, 2003
Flemming Vollertzen, 2006